Kluczowe lata edukacji

Efekty na lata

Eksperci od pedagogiki i kognitywistyki, czyli nauki zajmującej się badaniem umysłu i mózgu, wskazują, że pierwsze lata edukacji, kiedy człowiek nie ukończył jeszcze dziesiątego roku życia, mają kluczowe znaczenie w kontekście dalszej nauki w szkole. Liczne badania wskazują, że to właśnie w tym okresie dziecko wykształca i rozwija w sobie umiejętność efektywnego uczenia się i zapamiętywania, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, krytycznej analizy informacji oraz wyciągania na ich podstawie wniosków, a ponadto także ważne zdolności interpersonalne, pozwalające na tworzenie trwałych więzi społecznych. Na nauczycielach klas I-III ciąży zatem spora odpowiedzialność, ponieważ powinni oni zrobić wszystko, by pomóc swoim wychowankom w dostrzeżeniu i rozwinięciu ich mocnych stron oraz w pracy nad pewnymi trudnościami czy brakami. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto korzystać z dobrych pomocy naukowych i materiałów, które zachęcą młodego człowieka do poznawania świata. Do takich publikacji można zaliczyć chociażby Nasza Szkoła podręcznik. Pozycja ta pozwala na nabycie umiejętności czytania, pisania oraz sprawnego rachowania, to jednak nie jedyne jej zalety. Podręcznik przede wszystkim rozbudza ciekawość poznawczą uczniów i wyposaża ich w narzędzia, które pomogą im lepiej zrozumieć i opisać świat przyrody.

Zawartość merytoryczna i nie tylko

Publikacje dla klas I-III, takie jak np. Nasza Szkoła podręcznik, powinny przede wszystkim być zgodne z podstawą programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Naukowej oraz mieć za zadanie przekazywanie wiedzy odpowiedniej do wieku odbiorców. Właściwie skonstruowana publikacja dla najmłodszych nie powinna jednak realizować niezbędnego minimum, czyli wymagań merytorycznych. Warto zadbać także o to, by książki do stosowania w ramach edukacji wczesnoszkolnej, miały przyjemną stylistykę, kolorowe ilustracje oraz żeby poruszały tematy bliskie dzieciom i ciekawe dla nich. Wszystkie te cechy spełnia Nasza Szkoła podręcznik, a dodatkowo przekazuje uczniom garść informacji naprawdę przydatnych w życiu codziennym, nie tylko w murach szkoły. Z podręcznika można dowiedzieć się między innymi:

  • jakie obowiązują w Polsce numery alarmowe i w jakich sytuacjach się z nich korzysta
  • jak rozpoznawać ptaki przylatujące jesienią i zimą na balkon
  • jak zachowywać się w sytuacjach niebezpiecznych, takich jak: pożar, utrata przytomności, powódź.

Nasza Szkoła podręcznik jest jednym z najczęściej wybieranych przez nauczycieli podręczników. Nie ma jednak obowiązku korzystania z niego podczas zajęć w klasach I-III, wybierając jednak wiodącą pozycję, warto kierować się zamieszczonymi powyżej wskazówkami.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com