Site Loader

Istota nauczania zintegrowanego

Badania pokazują, że odniesienie sukcesu na późniejszych etapach edukacyjnych zależy w dużej mierze od tego, czego dziecko nauczyło się podczas pierwszy lat obecności w szkole. Nie chodzi tutaj jednak o zdobytą wiedzę, a o umiejętności i kompetencje kluczowe, które determinują np. jak szybko ktoś jest w stanie przyswajać i zapamiętywać nowe informacje. Klasy I-III wydają się idealnym momentem do tego, by intensywnie wspierać u dzieci rozwój pewnych zdolności. W ramach nauczania zintegrowanego nie istnieje bowiem podział na poszczególne przedmioty. Nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego przekazują informacje pochodzące z różnych dziedzin jednocześnie, niejako obok siebie, przeplatają wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych z edukacją artystyczną czy polonistyczną. Przy takiej strukturze zajęć i dużej swobodzie prowadzącego wychowawcy łatwiej znaleźć czas na to, by lepiej poznać swoich podopiecznych, odkryć, jakie mają predyspozycje i wspierać ich mocne strony. Wśród kompetencji kluczowych, które powinien rozwijać podręcznik dla nauczania wczesnoszkolnego, taki jak na przykład Tania Książka – Nasza Szkoła podręcznik, należy na pierwszy miejscu wymienić:

  • nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych, przede wszystkim w ramach grupy rówieśniczej
  • zdobycie umiejętności uczenia się i zapamiętywania
  • wykształcenie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia
  • dostrzeganie złożoności świata i występujących w nim zjawisk 
  • opanowanie umiejętności pisania, płynnego czytania i rachowania
  • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy i pracy w grupie.

Trochę sztuki, trochę przyrody

Program Nasza Szkoła podręcznik duży nacisk kładzie na wykształcenie świadomych obywateli, gotowych do funkcjonowania w społeczeństwie i podejmowania współpracy z innymi ludźmi. Liczne ćwiczenia, w których uczeń musi wyrazić i uargumentować swoją opinię, pozwalają na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, co przyda się nie tylko podczas przygotowywania dłuższych prac pisemnych, ale również w codziennym życiu. Nasza Szkoła podręcznik autorzy podzielili na cztery części, które razem powinny zostać zrealizowane w ciągu jednego roku szkolnego. Zgodnie z założeniami twórców, ukończenie jednej części publikacji powinno zająć nie więcej niż dwa i pół miesiąca, ponieważ jeden tom dotyczy jednej pory roku. Nasza Szkoła podręcznik jest w pełni zgodny z założeniami nauczania zintegrowanego i podstawą programową, ponieważ zawiera treści z zakresu zarówno edukacji polonistycznej i matematycznej, jak i artystycznej czy przyrodniczej.

Szkoła freepik - pl.freepik.com

Ilona